Tiedote 16.9.2020

Keskustelutilaisuus Saarenkylän tulvasuojelusta

Viimekevään suurtulvauhkan alla laitettiin melkoinen määrä yksityisten asukkaiden työtä ja varoja ennakolta ehkäisyyn. Liikeyritysten, taloyhtiöiden ja kaupungin satsaukset olivat myös merkittäviä. Seuraaviin tulviin on varauduttava paremmin. Pahimmilta vahingoilta vältyttiin, vaikka muutama talo kastui ja moni piha on rakennustyömaata muistuttava.

Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Kemijoen tulvaryhmän kanssa valmistelemassa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2022–2027. Suunnitelma sisältää monenlaisia toimenpiteitä vesistön säännöstelystä kiinteisiin ja tilapäisiin tulvasuojelun rakenteisiin. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä edistävät monet eri viranomaiset omissa toimissaan ja usein kaupungit ovat ottaneet keskeisen roolin asuinalueiden suojaamisesta. Päävastuu oman kiinteistön suojaamisesta on kuitenkin kiinteistön omistajalla.  

Kemijoen hallintasuunnitelmaluonnos tulee kuultavaksi 2.11.2020.

Saarenkylän Omakotiyhdistys järjestää 23.9. asiasta kiinnostuneille avoimen yleisötilaisuuden Saaren koululla.  Lapin Ely-keskuksen ja kaupungin edustajat kertovat suunnitelmista ja viime kevään kokemuksista. Mukana ovat myös Kemijoki Oy:n ja Pelastuslaitoksen edustajat. Tilaisuudessa keskustellaan, mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa tulvavahinkojen torjumiseksi Rovaniemen ja Saarenkylän alueella.  

Tulva-allaskeskustelu jatkuu, mutta nyt tarvitaan konkreettisia toimia riskialueiden suojaamiseen.

 Saarenkylän Omakotiyhdistys ry