Saarenkylän tulvasuojeluilta 23.9.2020 kiinnosti sekä asukkaita että asiantuntijoita ja molemmille tuli hyvää antia.

Lapissa on kuusi merkittävää tulvariskialuetta, joista kaksi- Rovaniemi ja Kemijärvi sijoittuvat Kemijoen varteen. 

Tulvariskienhallinnan suunnitelma tulee nähtäville jo marraskuussa. Riskien hallinnassa on monta vaikuttavaa tekijää ja Saarenkylän osalta keskityttiin tulvarakenteisiin. Tosin Vuotoksen tulva-altaan kumoutuminen valtioneuvostossa nosti edelleen ihmettelyä. Ranta-asukkaita velvoitetaan kalliiseen, tulvasuojaukseen kun Vuotos ei näytä etenevän. Penättiin laskelmia siitä paljonko rahaa käytettiin yksin viime keväänä.  Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela esitteli riskien hallinnan suunnittelua ja erilaisia tulvavalleja ja tulva-aitoja. Niistä on oheinen liite.  Saarenkylän vettä läpäisevät maat voivat monen mielestä tehdä tulvavallit turhiksi, kun vesi suotautuu hiekkaisen maan läpi. Elykeskuksen puolelta todettiin, että vallit tai aidat voidaan perustaa niin syvälle että suotautumista ei lyhyen tulvahuipun aikana ehdi tapahtua. Maaperän tiiviys vaihtelee ja GTK:lta olisi pikkurahalla saatavissa maaperäkartoitus.

Vastuukysymyksistä penättiin kaupungin vastuuta. Pitää voida luottaa siihen, että asuinrakennukseen kaavoitetulle alueelle uskalletaan rakentaa. Lupia on myönnetty liian alaville paikoille, eikä rakentamisvaiheessa ole annettu lupaa rakentaa korkeammalle. 

Kaupungin edustajat suhtautuivat kiinteisiin tulvavalleihin ja -muureihin myönteisesti. Tilapäiseen suojaukseen kaupunki käytti viime keväänä 280 000 €. Sillä olisi saatu aikaiseksi paljon pysyvämpiäkin tuloksia. Korostettiin että riskialueella asuvien kannattaa selvittää huolella rakennusten korot, jotta voi varmistua siitä onko rakennus riskialueella.

Jatkotoimissa ei ole varaa viivytellä.  Kuivat säät pelastivat viime keväänä pahemmalta. Tuuri voi kääntyä. Monen asukkaan varallisuus on kiinni asunnossa. 30 cm nousu olisi merkinnyt erään asiantuntija-arvion mukaan 125 talon kastumista ja 7 miljoonan euron  vahinkoja.

Asukasillan väkeä
Ajankohtaista-Kemijoen-tulvariskien-hallinnasta

Voit vaihtaa diaesityksen sivua, klikkaamalla vasemman alakulman nuolipainikkeita. Nuolet tulevat näkyviin, kun viet hiiren diaesityksen päälle.