Kuuleminen ehdotuksesta Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

Lapin ELY-keskus on valmistellut yhteistyössä Kemijoen tulvaryhmän kanssa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmaan sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

Kuulemisaika on 2.11.2020–14.5.2021, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta. 

Vuodenvaihteen jälkeen on tulossa myös yleisötilaisuuksia ja palamme Omakotiyhdistyksen osalta aiaan siinä vaiheessa.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä.