Tukea öljylämmityksestä luopumiseen – hakemuksissa puolen vuoden jono

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla ely-keskuksen valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Maksimiavustuksen 4000 € saa, jos vaihtaa kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesi lämpöpumppuun. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.


Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022. Avustuksella tuettaviin töihin ei saa kotitalousvähennystä.

Avustushakemuksia on tullut runsaasti ja hakemuksissa oli loppukeväästä 2021  jo puolen vuoden jono.
www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/oljylammityksen_vaihtajalle/avustus_oljylammityksen_vaihtajalle

Öljysäiliötä ei saa jättää maahan
Öljysäiliötä ei saa jättää maahan

Aran avustus

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022 4000 tai 6000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista asuntoa kohden.  Maksimiavustukseen 6 000 € on mahdollisuudet varsinkin vanhemmissa taloissa, jos kohteessa on toteutettu jo aiemmin esimerkiksi ikkunoiden vaihto, lisäerityksiä, patterien vaihtoa, lisäeristyksiä yms. Energialaskelmia tekevät valtuutetut energianeuvojat. Avustuksella tuettaviin töihin ei saa kotitalousvähennystä.
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Mita_eroa_on_ARAn_energiaavustuksella_ja(58453)

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on byrokratialtaan helpoin. Kotitalousvähennys tehdään suoraan verosta, mutta jos ei maksa veroa, ei ole mistä vähentää.

Öljylämmityksen vaihtoehtona on maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu tai liittyminen Neven kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön yksi hyvä puoli on se, ettei se kuluta sähköä. Kaukolämpöliittymän hinta omakotitaloon on 3995 €. Lisäksi asiakkaan tulee hankkia kaukolämmönsiirrin, joka maksaa 4950 €. Vanhan keskuslämmityskattilan purku säiliön poistoineen maksaa noin 1000 – 3000 €. Kaukolämmössä työn osuus on noin 2000 – 4000 € kokonaiskustannusten ollessa on noin 10 000 – 12 000 euroa. Ilma-vesi-lämpöpumpun asennus öljykattilan poistoineen maksaa 10 – 15 000, josta kotitalousvähennykseen oikeuttavien kustannusten osuus on 3 – 5000 €. Kotitalousvähennystä siitä saa 40 % eli 1200 – 2000 €. Avustukset ovat siis paremmat.

Maalämmön asennus maksaa suuruusluokaltaan 16 – 25 000 €, josta suunnilleen puolet eli n 8- 12 000 € on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työn osuutta. Kotitalousvähennystä siitä saa 40 % eli 3200 – 4000 €. Kotitalousvähennystä saa enimmillään 2250 € henkeä kohti vuodessa ja puolisot yhteensä 4500 €.  Työt voi porrastaa eri vuosille. Maalämpökaivon poraus ensi vuonna ja lämpöpumpun asennus seuraavana.
www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Öljylämmityksestä luopuvan kotitalousvähennys nousee 2021

Hallitus esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostoa ensi vuonna 3 500 euroon nykyisestä 2 250 eurosta. Korvaus työn osuudesta nousee 40 prosentista 60 prosenttiin. Jos tämä toteutuu, tulee kotitalousvähennyksestä avustusta helpompi ja rahallisesti järkevämpi vaihtoehto varsinkin maalämpöön vaihdettaessa.

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan verosta. Syksyllä käynnistyy selvitys, miten kotitalousvähennystä voitaisiin laajentaa muihin energiaremontteihin ja taloyhtiön teettämiin remontteihin.