Rovaniemen kaupungin tulvasuojelun yleissuunnitelman laadinta on parhaillaan käynnissä. Suunnitelma laaditaan lähtökohtaisesti Saarenkylän, Vitikanpään, Pullinrannan/Karvonrannan, Koskenkylän, Vaaralan sekä Lainaanrannan alueille.

Suunnittelutyö käsittää yleistetysti tulvasuojeluratkaisuina erilaisia suojausrakenteita kuten tulvapenkereitä ja -muureja tmv., teiden korotustarpeita ja hulevesien leviämisen estorakenteita sekä edellä mainittujen yhdistelmiä.

Suunnittelutyön tueksi on avattu suunnittelualueiden asukkaille ja kiinteistönomistajille kysely, jonka tavoitteena on selvittää osallisten näkemyksiä ja kokemuksia tulvasuojelusta ja tulvasuojaustarpeista.

Kysely on avoinna 15.10.-31.10.2021 välisen ajan tämän linkin kautta https://new.maptionnaire.com/q/92xg9oda2zy6

Kyselyyn voi vastata mobiililaitteilla tai verkkoselaimella. Kysely toimii parhaiten Microsoft Edge-, Mozilla Firefoxilla- tai Google Chrome -selaimilla. Huom! kysely ei toimi Internet Explorerilla.