Verottaja on tulkinnut yhteistyökumppanimme Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry:n talkkaripalvelut
elinkeinotoiminnaksi ja siten arvonlisäverollisiksi. Yhdistys on joutunut takautuvasti tilittämään
talkkarituloista arvolisäveron rangaistus- ja viivästysseuraamuksineen verottajalle. Tämän vuoksi
talkkaripalvelun tuntihintaa on jouduttu korottamaan ja se on nyt 26 €/h (sis. alv 24%). Myös
kilometrikorvaukseen joudutaan lisäämään arvonlisävero. Verottajan ratkaisusta on valitettu verotuksenoikaisulautakuntaan ja Suomen Omakotiliitto yhteistyökumppaneineen on avustanut asiassa. Kyseessä on Suomen Omakotiliiton talkkariyhdistyksiä ja saman sisältöistä toimintaa harjoittavia yhdistyksiä kuten kylä- ja asukasyhdistyksiä laajasti koskevasta ennakkotapauksesta. Asialla on merkitystä erityisesti maakuntauudistuksen kannalta, johon järjestöistä odotetaan vahvaa tukea. Verotuksenoikaisulautakunnan päätöstä odotetaan loppuvuodelle. Toistaiseksi joudutaan toimimaan verottaja päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko p. 040 93 040 73.

Kotitalousvähennyksen noususta apua

Omakotiliiton ajama kotitalousvähennyksen korotus kotitalous-, hoito, ja hoivatyön sekä öljylämmityksestä luopumisen osalta 40 %:sta 60 %:iin tämän vuoden alusta alkaen helpottaa tilannetta. Aikaisemmasta 20 € tuntihinnasta jäi kotitalousvähennystä käyttävälle maksettavaa 12 €. Korotetusta 26 € tuntihinnasta maksettavaa jää 10,40 €. Valitettavasti kotitalousvähennyksen omavastuu säilyi entisellään ja on 100 €. Omavastuu vaikuttaa siten, että vähennystä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä alkaa kertyä vasta 166 € ylittäviltä kuluilta. Niitä voi tietysti kertyä kaikista kotitalousvähennykseen oikeuttavista remontti-, siivous- ym kuluista.

terveisin Jukka Aula, puheenjohtaja 0400 394 593